Bridgewalking torsdag d. 23. august 2018 kl. 16.45 – 18.45

 

Vi har bestilt en gruppewalking torsdag den 23. august kl. 16.45-18.45 på den gamle Lillebæltsbro.

Der er plads til 20 efter først til mølle princippet.

Ønske om kørelejlighed oplyses ved tilmelding

Tilmelding til Bolette Eggers: mail: bolette.eggers@mail.dk og mobil: 21 44 24 98 senest: 15. juli 2018.

 

 


 

Foreningen Norden – Assens 75 år 15. september 2018

 

september 1943 stiftede en række betydningsfulde borgere i Assens lokalafdelingen af Foreningen NORDEN.

Grundlæggelsen fandt sted på det navnkundige Hotel Phønix  i byens hovedgade.

Programmet har 3 dele:
15.00 – ca. 16.30: Guidet byvandring v/Suzanne Hestbæk med fokus på “Assens i gamle dage”.
Derefter en øl eller lign. på en af beværtningerne i hovedgaden.
17.30: spisning på Helnæs gamle Præstegård, Stævnevej 7, Helnæs .
20.00: Nordisk koncert i galleriet på Helnæs gamle Præstegård.

 

Priser:

Byvandring: 55 kr./person

Middag i Præstegården: 150 kr.

Koncert i Præstegården: 125 kr.  (medlemspris).

Tilmelding til Marianne Therp senest sept. på mstherp@gmail.com eller mobil 2720 1668.

Betaling til MobilePay 88113 eller konto 6853 0001008933 samtidig med tilmelding.


Skumringstime på Glamsbjerg Bibliotek mandag den 12. november 2018 kl. 18.59

 

Skumring er et ord, der spreder stemning,  solen er lige gået ned, dens bløde stråler slukkes gradvist, nu dukker skumringen op, klædt i bløde gevandter.

Skygger, tåge, hygge, fantasien slippes løs.

I mange år har der været tradition for oplæsning af bestemte tekster på et og samme tidspunkt i alle nordiske lande – denne ”skumringstime i Norden” er en del af den Nordiske Litteraturuge.

Årets tema til højtlæsning er ”Helte i Norden”. Udover oplæsningen byder biblioteket på mini-bogcafé med nordiske bøger, fællessang og lidt vådt og tørt til ganen.

Der vil være et musikalsk indslag og akkompagnement til fællessange med elever fra Assens musikskole

Arrangementet er gratis, men af hensyn til stole, fortæring osv. bedes man melde sig til på Bibliotekets hjemmeside:

https://www.assensbib.dk/events/skumringstime-glamsbjerg-bibliotek

og bestille billetter der.

Vi glæder os til en hyggelig aften i nordisk regi.


Film og mad mandag den 14. januar 2019 kl. 16.30 i Assens Bio

 

Efter visning af filmen SAMEBLOD går vi i Kirkens Hus og spiser same-mad.

Elle Marja er en samisk pige på 14 år, som hjælper familien med at opdrætte rensdyr.

Da hun på sin skole bliver udsat for 1930ernes racistiske og racehygiejniske udfald mod den samiske befolkning, begynder hun at drømme om et andet liv.

For at gøre drømmen til virkelighed, må hun bryde alle bånd med både sin familie og med hele den samiske kultur.

Pris: 175 kr. for medlemmer. 200 kr. for ikke-medlemmer

betales ved tilmelding til foreningens konto: 6853-0001008933 eller MobilePay: 88113

Tilmelding til Bolette Eggers:

mobil: 21 44 24 98 mail: bolette.eggers@mail.dk senest: 9. jan. 2019.


Generalforsamling torsdag den 28. marts 2019 i Vor Frue Kirkes Hus, Adelgade 18, 5610 Assens

 

PROGRAM:

kl. 19.00: Generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne.

kl. 19.45 (cirka): Synnejysk kaffeboe (Sønderjysk kaffebord).

Sønderjylland er meget kendt for det sønderjyske kaffebord. Kagekulturen opstod i Danmark, da jernkomfurerne blev udbredt i 1850´erne, men det sønderjyske kaffe­bord opstod og slog rod under tysk styre efter 1864, hvor der var begrænsede muligheder for at forsamles og være ‘danske’.

Det var forbudt for sønderjyderne at samles, hvor der blev udskænket alkohol, fordi det efter prøjsernes opfattelse løs­nede sønderjydernes dansksindede tungebånd.

Til gengæld mødtes sønderjyderne i forsamlingshusene, hvor de samledes til fællessang, foredrag og kage­spisning, og på den måde opstod det sønderjyske kaffebord, der var et ”adels­mærke” for denne del af Danmark i tiden frem til 1920.

Det udviklede sig hurtigt til et overdådigt kage­orgie, fordi landbokonerne gerne skulle overgå hinanden  i bag­værk. Traditionen foreskriver at der skal være mindst 7 bløde kager, 7 tørre kager og 7 hårde kager.

kl. 20.15 (cirka): GENFORENINGEN OG GRÆNSELANDET

Foredrag af Simon Faber  om Genforeningen i hele Danmark og grænselandet i anledning af, at det i 2020 er 100 år siden Sønderjylland atter blev dansk.

Simon Faber er projektleder for  ”Genforeningen 2020”, og tidligere overborgmester i Flensborg:

Der er indlagt pause i foredraget.

Deltagelse i arrangementet er gratis for medlemmer.

Ikke-medlemmer indbetaler 50 kr. for foredrag eller 80 kr. for hele arrangementet.

Beløbet skal betales forud på reg.nr. 6853 konto nr. 0001008933 eller MobilePay 88113. 

Tilmelding til generalforsamling er ikke nødvendig, men af hensyn til borddækning og traktement skal man melde sig til hos Ingrid Sonne

senest fredag 20. marts 2019 på mail: ip@sonne.nu  mobil: 23 49 23 76 .

 

Sønderjylland er meget kendt for det sønderjyske kaffebord. Kagekulturen opstod i Danmark, da jernkomfurerne blev udbredt i 1850´erne, men det sønderjyske kaffe­bord opstod og slog rod under tysk styre efter 1864, hvor der var begrænsede muligheder for at forsamles og være ‘danske’. Det var forbudt for sønderjyderne at samles, hvor der blev udskænket alkohol, fordi det efter prøjsernes opfattelse løs­nede sønderjydernes dansksindede tungebånd. Til gengæld mødtes sønderjyderne i forsamlingshusene, hvor de samledes til fællessang, foredrag og kage­spisning, og på den måde opstod det sønderjyske kaffebord, der var et ”adels­mærke” for denne del af Danmark i tiden frem til 1920. Det udviklede sig hurtigt til et overdådigt kage­orgie, fordi landbokonerne gerne skulle overgå hinanden i bag­værk. Traditionen foreskriver at der skal være mindst 7 bløde kager, 7 tørre kager og 7 hårde kager.

 


 

Foreningen Norden i Danmark 100 år 1919 – 2019 25. april 2019 kl. 17 – 21

 

I anledning af 100 års jubilæet for den danske del af Foreningen NORDEN 

inviterer Fynskredsen til:

Jubilæumsarrangement på Hindsgavl Slot torsdag den 25. april 2019 kl. 17 – 21.

PROGRAM:

”Nordens Borg – Foreningen Norden på Hindsgavl Slot”.

Foredrag :

ved arkivchef Jørgen Thomsen

Efter oprettelsen af Foreningen Nordens danske afdeling i 1919 gik man i gang med planer om at indrette Hindsgavl Slot som foreningens samlingssted.

Fællessang:

Højskoleforstander Jakob Bonderup  fortæller om nordiske viser i Højskolesangbogen og leder fællessangen.

Jakob Bonderup er forstander på Engelsholm Højskole. Han sad i redaktionen af den nyeste højskolesangbog.

Traktement:

Frugt, sandwichbolle, 1 vand eller øl.

Assens-afdelingen byder på dette traktement for vore egne medlemmer.

Tilmelding på mail til Poul Pedersen på papup@privat.dk – (opgiv om du kan tage folk med eller selv mangler transport) .

Tilmelding senest tirsdag 16. april 2019.

 


 

Udflugt til Mandø & Vadehavscentret med Vadehavseksperten Bent Valeur søndag den 26. maj 2019

 

Vi starter dagen med at køre i privatbiler til Vester Vedsted (vejledende afgangstid fra Assens er 7.15 Ankomst bør ske senest 9.45).

Mødested Vadehavscentret, Okholmvej 5 • Vester Vedsted • 6760 Ribe • DK • Tlf. 75 44 61 61

P.g.a. tidevandet starter vi programmet med at tage til Mandø. Køreturen til Mandø foregår med Mandøbussen (blå/rød) ad den navnkundige Ebbevej (bussen afgår fra Vadehavscentret og retur fra Mandø Brugs). Afgang 10.00 og retur 13.30.

På Mandø vil geografen og vadehavsspecialisten Bent Valeur bl.a. fortælle om øerne i Vadehavet og tidevandets indflydelse på området.

Medbring fornuftigt fodtøj og vindtæt overtøj og evt. madpakke.

Efter turen til Mandø besøger vi Vadehavscentret, hvor vi følger en rundvisning.  Der er mulighed for at få kaffe eller nyde et let måltid i Cafeen.

Vadehavscentret i Vester Vedsted – er porten til Vadehavet og dermed UNESCOs  verdensarv.

VADEHAVSCENTRET ligger lige ved Vadehavet, som er Danmarks største, fladeste og vådeste Nationalpark. Det er et enestående naturområde i Danmark, som blev udnævnt til Nationalpark i 2010. Men Vadehavet er ikke kun unikt i Danmark – det har status som Verdensarv.

Samlet strækker vaderne sig 500 km langs den danske, tyske og hollandske kyst.

 

Det dynamiske landskab, den biologiske rigdom og de mange trækfugle gør området til noget helt enestående.

Med arkitekt Dorthe Mandrups helt enestående arkitektur, hvor tagrøret anvendes både på facade, tag og undertag og hvor lister af robinietræ får den gamle bygning til at smelte sammen med den nye, opnås et bygningsværk, der næsten virker, som om det vokser op af jorden – skånsomt og tilpasset det flade marskland.

Udstillingen TRÆKFUGLENES VADEHAV er på samme måde tilpasset det enestående center. I samarbejde med VADEHAVSCENTRET har arkitekt Johan Carlson, med sit helt gennemførte design på en poetisk, æstetisk og moderne måde, lavet en udstilling, der med stor indlevelse viser Vadehavet og trækfuglene.

Tidspunkt for hjemkørsel er frit. Centret lukker kl. 16.

Pris: 220 kr. incl. Mandøbus, entré og rundvisning på Vadehavscentret.

Tilmelding senest 19. maj til Karen Valeur 21 44 24 99 (helst sms) mail: citrocello@post.tele.dk

Angiv om du har behov for eller kan tilbyde kørsel.

 

Betaling samtidig med tilmeldingen til foreningens konto 6853  0001008933/ MobilePay 88113