Bestyrelsen i Assens lokalafdeling består af følgende:

Formand
Karen Valeur
21 44 24 99
citrocello@post.tele.dk

Næstformand
Bolette Eggers
21 44 24 98
bolette.eggers@mail.dk

Kasserer
Poul Anders Pedersen
23 80 86 75
papup@privat.dk

Sekretær
Ingrid Sonne
23 49 23 76
ip@sonne.nu

Bestyrelsesmedlem
Finn Holst-Jacobsen
24 22 15 90
Holst@jacobsen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Marianne Svane Therp
27 20 16 68
mstherp@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Rita Nielsen
21 34 06 26
stensbo@mail.dk

Suppleant

Birthe Lis Kristiansen og

Merete Edlefsen

Revisor  
Morten Thomsen
64 71 56 40
mi.t@outlook.com

Revisor  
Erik Brandt
64 71 51 27
mail@erik-brandt.dk