Mandag den 25. september 2017 kl. 14.00

Hos vestfynske kunstnere blandt tekstiler og sten. 

Besøg hos kunstnerparret Anne Marie Egemose og Erik Brandt ved deres værksted på Mariendalsvej nr. 45 i Assens.

Anne Marie er en af Danmarks mest anerkendte billed- og tekstilkunstnere  og fremstiller såvel små som store billeder og store gobeliner,

som hun har solgt i både Danmark og udlandet.

Erik Brandt er en anerkendt billedhugger med en lang række offentlige skulpturer på samvittigheden.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til værtsparret beder vi om tilmelding senest den 11. sept. til Poul Pedersen på mail:  papup@privat.dk

 

Søndag den 8. oktober 2017.

Udflugt til Mandø &  Vadehavscentret med Vadehavseksperten Bent Valeur.

Vi starter dagen med at køre i privatbiler til Vester Vedsted. Ankomst senest 9.45.

Mødested Vadehavscentret, Okholmvej 5 • Vester Vedsted • 6760 Ribe. P.g.a. tidevandet starter vi programmet med at tage til Mandø.

Køreturen til Mandø foregår med Mandøbussen. Afgang 10.00 og retur 13.30.

På Mandø vil geografen og vadehavsspecialisten Bent Valeur bl.a. fortælle om øerne i Vadehavet og tidevandets indflydelse på området.

Efter turen til Mandø besøger vi Vadehavscentret, hvor vi følger en rundvisning.

Udstillingen TRÆKFUGLENES VADEHAV er på enestående måde tilpasset centret.

Pris: 220 kr. incl. Mandøbus, entré og rundvisning på Vadehavscentret.

Tilmelding senest 1. oktober  til Karen Valeur tlf. 6474 1070, mail:  citrocello@post.tele.dk

Betaling samtidig med tilmelding til konto 6853  0001008933.

 

 

Lørdag den 18. november 2017.

Tur til Moesgaard Museum der er et specialmuseum for arkæologi og etnografi.

Museets udstillinger præsenterer en række enestående fund fra Danmarks oldtid.

Det nye Moesgaard Museum blev officielt indviet fredag 10. oktober 2014, og er gravet ind i en sydvendt skråning.

Besøget omfatter entré + 2 rundvisninger.

1. rundvisning: ”På rejse i Oldtiden”  2. rundvisning: ”Den helt ny Middelalderudstilling”

Pris: Medlemmer 200 kr. ikke-medlemmer 250 kr.

BUS – transport kan blive aktuelt ved 40 deltagere pris pr. person 190 kr.

Tilmelding til Marianne Therp med valg af MENU senest 1. november på  tlf.: 6477 1668 – mobil: 2720 1668 –

mail: mstherp@gmail.com  og samtidig betaling: medl. 390 kr. ikke- medl. 440 kr. til  reg. 6853 konto 0001008933.